Đang tải...
  • Tổ chức đào tạo ứng dụng GIS và Viễn thám hỗ trợ công tác quản lý nhà nước tỉnh An Giang từ ngày 28/11 đến 03/12/2016
  • Tổ chức đào tạo ứng dụng GIS và Viễn thám hỗ trợ công tác quản lý nhà nước TP. Cần Thơ từ ngày 31/10 đến 5/11/2016
  • Tổ chức đào tạo ứng dụng GIS và Viễn thám hỗ trợ công tác quản lý nhà nước tỉnh Vĩnh Long từ ngày 03/10 đến 07/10/2016